Via San Gottardo 56, 6648 Minusio

Dati Google Maps senza garanzia.